Képviselet a kovetkező ügyekben:

  • Válás közös megegyezéssel, közös hibából vagy egyik fél hibájából, gyermekelhelyezés, gyermektartás, apasági per, örökbefogadás
  • Házassági vagyonközösség megszüntetésével kapcsolatos perekben
  • Távoltartási kérelmek előterjesztése
  • Tanácsadás végrendelet elkészítésében

Az Ügyvédi Iroda vállalja házassági szerződés okiratba foglalását, képviseletet hagyatéki eljárásban, öröklési perek során. Ingatlanokra vonatkozó átruházó (adásvételi, ajándékozási, tartási, öröklési, opciós, stb.) 
szerződések elkészítését és ellenjegyzését.